Šekli, Matej. 2020. „Makedonščina: Geneo-, Tipo- in sociolingvistična Opredelitev“. Jezikoslovni Zapiski 26 (2). Ljubljana, Slovenija, 43-59. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.04.