Bergmann, Hubert. 2020. „Primus Lessiak in koroški Plebiscit Leta 1920: O Nekaterih Malo Znanih Biografskih Vidikih Jezikoslovca“. Jezikoslovni Zapiski 26 (2). Ljubljana, Slovenija, 9-19. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.02.