ISJFR. 2020. „Inštitut Za Slovenski Jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj Je nadiško narečje V Italiji Slovensko narečje“. Jezikoslovni Zapiski 26 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.15.