Markežič, Tjaša, in Stramljič BreznikIrena. 2020. „Feminativne Tvorjenke in Njihova Obrazila Od 16. Stoletja Do Danes“. Jezikoslovni Zapiski 26 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.3.