Furlan, Metka. 2020. „Zakaj Se Prebivalcem Bertokov Pravi Bertošani?“. Jezikoslovni Zapiski 26 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.2.