Šekli, Matej. 2020. „Relativna in Absolutna Kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških Izposojenk V slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski 26 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.1.