Legan RavnikarAndreja. 1. „Sedemdeset Let Jezikovne Zgodovinarke Majde Merše“. Jezikoslovni Zapiski 25 (2). Ljubljana, Slovenija, 185-91. https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.12.