Orešnik, Janez. 2018. „Moj Stik Z Jeziki in Z Jezikoslovjem V Obdobju 1965–1980“. Jezikoslovni Zapiski 24 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7117.