Szeptyński, Rafał. 2018. „Reguła Vaillanta W świetle Kanonu Staro-Cerkiewno-słowiańskiego“. Jezikoslovni Zapiski 24 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7111.