Petek, Tomaž. 2018. „Socialne in Funkcijske Zvrsti V Slovenskem Jezikoslovju“. Jezikoslovni Zapiski 24 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7107.