Černivec, Manca. 2018. „Uresničevanje Dopolnjenega Komunikacijskega Modela Pri Obravnavi slovničnih Tem V Gimnaziji“. Jezikoslovni Zapiski 24 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7101.