Kmecová, Svetlana. 2018. „Izrazi Za Strunska Glasbila V Komponentni Sestavi slovaških in Slovenskih Frazemov“. Jezikoslovni Zapiski 22 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6978.