Todorović, Suzana. 2018. „Izrazi Za medčloveške Odnose, občutke in človekove Lastnosti V narečnih Idiomih Slovenske Istre“. Jezikoslovni Zapiski 22 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6976.