Müller, Jakob. 2018. „Dr. Marjeta Humar: Ob življenjskem Jubileju“. Jezikoslovni Zapiski 22 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.22.1.6969.