Orešnik, Janez. 2018. „Moj Stik Z Jeziki in Z Jezikoslovjem V Obdobju 1958–1965“. Jezikoslovni Zapiski 24 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6946.