Hladnik, Marko. 2018. „Povzemalni Zaimki V Oziralnih Odvisnikih“. Jezikoslovni Zapiski 24 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6933.