Kulčar, Marjan. 2018. „Povezanost Vida in Vezljivosti Pri Netvorjenih in Predponskoobrazilno Tvorjenih Glagolih“. Jezikoslovni Zapiski 24 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6932.