Siebenreich, Nika. 2018. „Obravnava Samostalnikov Druge moške Sklanjatve S stališča Naravne Skladnje“. Jezikoslovni Zapiski 21 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.21.1.6865.