Bokal, Ljudmila. 2015. „Javnozdravstveni terminološki Glosar“. Jezikoslovni Zapiski 3 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v3i1.2745.