Torkar, Silvo. 2015. „Notarske Knjige Kot Imenoslovni Vir (ob Izidu Gradiva Za Slovensko Zgodovino V Arhivih in Bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405)“. Jezikoslovni Zapiski 4 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v4i1.2725.