Koletnik, Mihaela. 2015. „Fonološki Opis Govora Pri Sv. Ani Na Kremberku V Slovenskih Goricah“. Jezikoslovni Zapiski 7 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v7i1-2.2661.