Keber, Janez. 2015. „Slovarček Imenoslovnih in Drugih Jezikoslovnih Izrazov“. Jezikoslovni Zapiski 8 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v8i2.2628.