Šivic‑DularAlenka. 2015. „13. Mednarodni slavistični Kongres (v Podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003)“. Jezikoslovni Zapiski 9 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2598.