Šivic‑DularAlenka. 2015. „Razvoj pridevniških Sklanjatev V Kontekstu Zgodovinskih in Arealnih Vidikov“. Jezikoslovni Zapiski 9 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2586.