Šekli, Matej. 2015. „Naglas izsamostalniških Izpeljank S Priponskim Obrazilom -ar(j)- V (knjižni) slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski 10 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v10i2.2571.