Čeh StegerJožica. 2015. „Barve in Njihova Simbolika V Kulturi in Jeziku“. Jezikoslovni Zapiski 11 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2548.