Šekli, Matej. 2015. „Tonemski Naglasni Tipi Glagola V (knjižni) slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski 11 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2545.