Jazbec, Helena. 2015. „Besede V Pleteršnikovem Slovarju, označene Kot nemške Izposojenke“. Jezikoslovni Zapiski 12 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v12i2.2526.