Snoj, Marko. 2015. „Voščilo Varji Cvetko Orešnik“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2515.