Weiss, Peter. 2015. „Iz Prvotnih Ledinskih Imen Tvorjena hišna Imena V Spodnji Zadrečki Dolini“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2514.