Torkar, Silvo. 2015. „Toponim Preserje in slovansko‑romansko Prepletanje Pripon ‑jane in ‑anum“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2513.