Петрович ШульгачВіктор. 2015. „*Bъlva, *Bъlvanъ in Dr. (fragment Praslovanskega antroponimičnega Fonda)“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2512.