Škofic, Jožica. 2015. „Narečno Besedilo Kot Vir Za Imenoslovno Raziskavo“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2510.