Šivic‑DularAlenka. 2015. „Psl. *stьgna V Slovenskih Govorih“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2509.