Šekli, Matej. 2015. „Fonološki Opis Govora Vasi Jevšček Pri Livku nadiškega narečja slovenščine“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2508.