Šega, Agata. 2015. „Nekaj Ugotovitev O Glasovnih značilnostih Vulgarnolatinskih Predlog Za starejše Latinizme in Romanizme V slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2507.