Szcześniak, Krystyna. 2015. „Kagor, Eno Od Skrivnostnih Poimenovanj V Zagovorih vračev V Vzhodnoslovanskih Jezikih“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2506.