Stankovska, Ljubica. 2015. „Makedonsko‑slovenske toponimične Paralele“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2505.