Spinozzi MonaiLiliana. 2015. „Listanje Po Lessico Del Dialetto Sloveno Del Torre/Besedišču Terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja)“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2504.