Smole, Vera, in Urška Petek. 2015. „Komentiranje leksično‑besedotvornih Kart V 1. Zvezku Slovenskega lingvističnega Atlasa »Človek« (na Primeru V617 Teta in V618 Ujna)“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2503.