Puntin, Maurizio. 2015. „Nekaj Primerov Paronomazije Med slovenščino in furlanščino V Furlanskih Toponimih“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2500.