Kozar‑MukičMarija. 2015. „Slovenska Besedila V Arhivu Železne županije V Sombotelu Pred 1919“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2493.