D. KlimčukFjodar. 2015. „Dve Slovanski narečni Coni“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2492.