Keber, Janez. 2015. „Pavle Je Pavel, a Ni Bil Savel, Tudi Ni Peter in Pavel Ne Peter Ali Pavel Ne Pavliha“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2490.