Jazbec, Helena, in Metka Furlan. 2015. „Od Kod Slovenski Dendronim jȃm »brest«?“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2489.