Jakop, Tjaša. 2015. „Besedje Za Bratranca in sestrično V Slovenskih narečjih (po Gradivu Za SLA)“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2488.