Cvetko OrešnikVarja, in Janez Orešnik. 2015. „Povedkovo določilo V Naravni Skladnji slovenščine“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2480.