Cieślikowa, Aleksandra, in Maria Malec. 2015. „Dajanje „literarnih” Imen Na Poljskem“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2479.