Bergmann, Hubert. 2015. „Gröfel, Gröbel ‘kup Kamenja, groblja’ – dialektološka in Imenoslovna Razprava O Bavarskem Slavizmu“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2475.