Benacchio, Rosanna. 2015. „Slovansko‑romanski Jezikovni Stik V moližanski hrvaščini: Vzporednost S Slovenskimi narečji V Furlaniji“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2474.